אפקה - מכללה אקדמית ל הנדסה ב תל אביב מדינת ישראל - משרד הביטחון איתור ברשימת הנופלים  עיריית רעננה משרד החינוך מחוז המרכז  Data | Tools | Maps | Last Survivors | Yad Vashem | Forum | Help
א-ד | ה-ט | י-נ | ס-צ | ק-ת

Friday, May 27, 2005

רשימת חללי נצר אחרון ה-ט

הויזמן צבי-יחזקאל
הופמן משה מוניק
הורביץ נחום
הילר רחל רניה
הירש שמואל
הירשברג אהרן ארתור, ארטק
הירשברג מנחם מנפרד
הנוקד אורי
הניג בנימין
הרבצ'ק דוב
הרשקוביץ אליעזר

וולודינגר פסח
וולף חיים הארי
וולף צבי
וונסמן צבי
ויגדורוביץ בנימין
ויטמן מיכאל
וילינגר משה
וילנצ'וק שמואל
וינברגר דוב
וינברגר מלכה
וינשטוק צבי
ויס יוסף
ויסברד יעקב יענקל'ה
ויסמן יוסף
וירצברגר אברהם-שלום
וסטריל חיה
וקסברג חיים הנריק הניק
וקסברג אברהם

זטורנסקי מרדכי מוטלה
ז'יכלינסקי שלמה
זילברשטיין יעקב
זילברשפיץ יעקב
זינגר ישראל
זינגר לביא
זיף צבי

Havkin Shraga RelatioNet CH SH 28 LI PO חבקין שרגא
חסיד צבי השקה

טאוסיג חנן
טוכמן משה מוניק
טופלברג ראובן
טייכמן יעקב יענקל'ה
טישלר דויד
טמלר מיכאל מיקי
טמפלמן יהושע-צבי
Tanzman Michel RelatioNet TA MI 27 BE PO טנצמן מיכאל
טפר יצחק
טפר שלום
טפרמן חנן הכהן